סגרון חיים שרותי הנדסה

בסיד

סגרון חיים שרותי הנדסה

תכנון הנדסי ופיקוח פרויקטים

tel:052-2471516

חיים סגרון שרותי הנדסה, ניהול, תאום ופיקוח פרויקטים, תכנון הנדסי, הכנת תוכניות בקשה להיתר.

Chaim Segron engineering services, management, coordination and supervision of projects, engineering design, preparation of permit application programs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *