בס’’ד

Video Songs Lyrics
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6EOemEKbvKCkWIzyVw8I0dd0qRPX1v9u http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=806&wrkid=4599
Children's Song פיל פילון
Lyrics - English and Hebrew

פיל פילון

עממי
מילים ולחן: מרדכי זעירא
קיים ביצוע נוסף לשיר זה

English Part 2 Hebrew Part 2 English Part 1 Hebrew Part 1
Phil Pilon calls him Mom
Come to me step forward
And Philoni will not remember
A face and no back
 

פיל פילון קוראת לו אמא
בוא אלי צעד קדימה
ופילוני לא יזכור
אי פנים ואי אחור

פיל, פיל, פיל־פילון
לא יידע לדרוך

Phil Philo long nose
Will not know how to tread,
Only yesterday was the elephant born
And go unusual

 

פיל פילון אפו ארוך
לא יידע כיצד לדרוך,
רק אתמול נולד הפיל
וללכת לא רגיל

פיל, פיל, פיל־פילון
לא יידע לדרוך.

But the end was startling
Father came home
Phil Pilon was very frightened
And immediately he began to walk
אך הסוף היה מבהיל
בא הביתה אבא פיל
פיל פילון נבהל מאוד
ומיד התחיל לצעוד
That was Philo Phil
But the walk did not begin
He raised his nose like a flag
He did not even move a leg

כך עמד פילוני פיל
אך ללכת לא התחיל
את חוטמו הניף כדגל
לא הזיז אפילו רגל

פיל, פיל, פיל־פילון
לא יידע לדרוך.

 


 

   

Phil Philo

already new how to walk!

פיל, פיל, פיל־פילון
כבר ידע לדרוך